Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Bodová pole

     Geodetické body se zřizují jako polohový nebo výškový základ podrobného měření polohopisu nebo výškopisu map, vytyčování prostorové polohy staveb, zaměřování skutečného provedení staveb, určování posunů a přetvoření objektů, pro připojovací a usměrňovací měření při důlně-měřických pracích, pro vytyčování hranic pozemků, při pozemkových úpravách a zhotovení geometrických plánů.
   
     Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13 odst. 1, písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.
   
     Výkon zahrnuje stabilizaci případně signalizaci bodu geodetickou značkou, zaměření polohy nebo výšky bodu (příp. obojího), výpočet souřadnic nebo výšek (příp. obojího) v celostátním nebo místním souřadnicovém systému, vyhotovení geodetických nebo nivelačních údajů o bodu a vyhotovení seznamu souřadnic a výšek, též případného celkového přehledného grafického znázornění sítě bodů (přehledky).
   
   
  T A B U L K A   č. 1

   

  Č. položky
  Popis
  MJ
  Cena v Kč
  1
  Stabilizace geodetickou značkou
  bod
  300 -   700
  2
  Měření a výpočty souřadnic
  bod
  700 -   950
  3
  Technická nivelace        
  km
  1000 - 1900
  4
  Přesná nivelace
  km
  1900 - 4500
  5
  Trigonometrická nivelace
  km
  500 - 1200
      Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na
              - podmínkách obtížnosti stabilizace, signalizace a měření
              - přesnosti určení polohy nebo výšky bodu

  Poznámka :
  Stabilizací podle položky 1 se rozumí stabilizace kamennou měřickou značkou M1, M2, M3 nebo normalizovanou značkou z plastu, případně obetonovanou trubkou.