Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Kontrolní měření plochy a tvaru objektu, dokumentace skutečného provedení stavby

     Výkon se provádí za účelem geodetické kontroly, kterou se dokumentuje postup stavby v souladu s prostorovým umístěním a tvarem objektů daným platným projektem a pořizuje se předepsaná geodetická část dokumentace skutečného provedení.
   
     Výsledky výkonu se ověřují podle § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon zahrnuje geodetické zaměření polohy, výšky, tvaru nebo vybraných a podle projektu závazných geometrických parametrů stavby, u kontrolních měření ověření přesnosti předchozích vytyčení nebo porovnání projektovaných a skutečných geometrických parametrů již postavených objektů, vyhotovení předávacího protokolu a v případě geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, vyhotovení této dokumentace v předepsané formě. Poloha a výška trasy podzemní inženýrské sítě a podzemních objektů se zásadně geodeticky dokumentuje před zakrytím.
   
  T A B U L K A č. 5 

   

  Č. položky
  Popis
  MJ
  Cena v Kč
  1
  Stavební objekty s prostorovou skladbou
     bod
  160 -   650
  2
  Stavební objekty liniové, dráhy, silnice, tunely, mosty
  (ne podzemní vedení)
     bod
  160 - 1000
  3
  Ostatní liniové stavební objekty (podzemní vedení)
     bod
  350 -   600

     Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí na obdobných okolnostech jako vytyčení - viz tabulka č. 6.