Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Zhotovení mapy a 3D modelu terénu

  Mapy se zhotovují zejména jako podklad územně plánovací dokumentace, podklad pro územní řízení, projektový podklad pro stavební řízení (zastavovací plán, koordinační výkres, vytyčovací výkresy), geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, geodetický základ pro správu území, případně územně orientovaný informační systém. Zvláštní kategorií map jsou státní mapová díla určená k využití ve veřejném zájmu nebo jako součást operátu katastru nemovitostí. K těmto mapám se uvedené ceníkové položky nevztahují.

     Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. Zhotovení mapy obsahuje zejména technologické fáze soustředění využitelných stávajících geodetických a mapových podkladů, šetření obsahu polohopisu, výškopisu a popisu mapy, zhuštění nebo obnovu stávající sítě geodetických bodů, podrobné měření obsahových prvků (objektů) mapy, využití a přepracování aktuálního obsahu stávající mapy. Pro měření v terénu se používají totální stanice a vyhodnocení se provádí v digitální formě s výstupem do interakčních grafických systémů. Výškopis může být vyhotoven jako digitální model terénu ve 3D zobrazení.
     Podstatné okolnosti zhotovení mapy se uvedou v technické zprávě.
   
  T A B U L K A   č. 2

   

  Č. položky
  Popis
  MJ
  Cena v Kč
  1
  Polohopis intravilán mapa 1:200 nebo 1:250
     ha
  8500 - 22500
  2
  Polohopis intravilán mapa 1:500
     ha
  6500 - 16500
  3
  Polohopis intravilán mapa 1:1000 nebo 1:2000
     ha
  5000 - 14000
  4
  Polohopis extravilán všechna měřítka
     ha
   1200 -   3000
  5
  Výškopis intravilán i extravilán, všechna měřítka
     ha
   2000 -   5000
  6
  Vyhotovení DMT (3D zobrazení)
     ha
  5000 - 20000
   
     Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na:
         - možnosti přepracování stávajících map
         - podmínkách obtížnosti měřických prací v terénu
         - obsahu, rozsahu a hustotě měřených a technologicky zpracovávaných dat         
         - přesnosti a měřítku mapy
         - formě zpracování měřených dat (v zadaném grafickém systému, struktuře a formátu)..