Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Vytyčení hranic pozemku

     Výkon se provádí za účelem vytyčení hranice v terénu a vyhotovení příslušné dokumentace. 
   
     Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm a) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon obsahuje technologické fáze obstarání podkladů na katastrálním úřadu, geodetické vytyčení stávajících hranic, vyhotovení předepsané dokumentace, projednání s vlastníky nemovitostí nebo jinými oprávněnými osobami a předání předepsané dokumentace katastrálnímu úřadu.
   
  T A B U L K A č. 7

   

  Č. položky
  Popis
  MJ
  Cena v Kč
  1
  Vytyčení vlastnické hranice, hranice druhu pozemku nebo hranice užívání
     hm
  4500 - 8000
   
  Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na
    - druhu mapových podkladů
    - druhu a úplnosti evidovaných údajů katastrálního operátu
    - složitosti právních vztahů k dotčeným nemovitostem daným padesátiletou            
       přestávkou v řádném vedení těchto vztahů
    - dostupnosti a spolehlivosti identických lomových bodů hranic pozemků dochovaných v terénu
    - podmínkách obtížnosti měření v terénu
    - tržní hodnotě dotčených pozemků
    - počtu změnami dotčených vlastníků nebo jiných oprávněných osob.
   
   
  Poznámka:
    - vybudování potřebných nových bodů podrobného polohového bodového pole není v ceně obsaženo
       a účtuje se podle tabulky č. 1 tohoto ceníku
    - stabilizace lomových bodů vytýčené hranice není v ceně obsažena a účtuje se podle
       tabulky č. 1 tohoto ceníku