Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Určování posunu staveb

     Výkon se provádí za účelem včasného zjištění a posouzení vlivu nové stavby na dotčené území a stávající stavby a za účelem včasného zjištění a posouzení vlivu postupu stavebních prací na vlastní konstrukci nové stavby. Nejčastěji se určují pouze svislé posuny, v omezených případech se zejména u inženýrských staveb určují i vodorovné posuny, případně posuny ve vodorovné i svislé rovině proložené daným objektem nebo jeho částí. Projekt měření posunů je součástí geodetické části platné projektové dokumentace.
    
     Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon obsahuje technologické etapy zaměření a určení výšky nebo polohy nebo obojího daných stabilních geodetických bodů, na něž stavba nemá vliv a na které budou etapová měření připojena, stabilizaci pozorovaných (projektem stanovených) bodů, měření výšky nebo polohy nebo obojího pozorovaných bodů v základní etapě, měření v dalších časově předepsaných etapách, výpočet výšky nebo polohy nebo obojího, výpočet odchylek od hodnot základní etapy a vyhotovení předepsané grafické a číselné dokumentace v každé etapě.
   
     Cenu nelze obecně objektivně stanovit, neboť může zejména u vodorovných posunů speciálních inženýrských staveb (přehrady a obdobná vodní díla, tunely, vysoké anténní stožáry) dosahovat značné výše vzhledem k nestandardním podmínkám měření a unikátnosti používaných technologických postupů. Svislé posuny lze hodnotit ceníkovou sazbou pro nivelaci podle tab. č. 1. Pro celé dílo či jeho části lze stanovit ceny smluvní.