Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Prostorové a podrobné vytyčení plochy a tvaru nebo výšky objektu stavby

     Výkon se provádí na stavbách podle závazné geodetické části platné projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení a ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a je podkladem pro stavbu objektu v prostoru a v rozměrech daných platným stavebním projektem. Objektem se pro dané účely rozumí i hranice trvalých nebo dočasných záborů, křížení projektovaných a stávajících podzemních inženýrských sítí apod.
   
     Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon obsahuje vytyčení polohy nebo výšky objektu (nebo jeho části) nebo současné polohové a výškové vytyčení a označení každého vytyčeného bodu vhodnou značkou umožňující navazující stavební nebo montážní činnost. Jednotlivé body se geodeticky vytyčují buď z vytyčovací sítě nebo z bodů dříve vytyčených, označujících podle projektu prostorovou polohu objektu (hlavní polohová čára, hlavní polohová osa, hlavní body trasy liniové stavby, hlavní výškové body stavby apod.). Značky vytyčených bodů se předávají na místě současně s protokolem o vytyčení, a to buď technickému dozoru investora nebo jmenovaným stavbyvedoucím zhotovitele stavby.
   
   
  T A B U L K A č. 4

   

  Č. položky
  Popis
  MJ
  Cena v Kč
  1
  Objekt standardní přesnosti projektované prostorové polohy
   bod
  100 -   800
  2
  Objekt vysoké přesnosti projektované prostorové polohy
   bod
  800 - 2500
  3
  Bod objektu jednotlivě samostatně vytyčovaný
    bod
  500 - 5000
   
  Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na :
      - druhu objektu
      - přesnosti vytyčení
      - podmínkách měření na stavbě
      - hustotě nebo odlehlosti jednotlivých bodů vytyčovací sítě a bodů objektu
      - tom, zda se vytyčuje v jednom dni samostatně více bodů nebo jen omezený počet
         několika málo samostatně vyžádaných bodů
      - způsobu stabilizace v terénu