Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Podzemní a nadzemní vedení

      Výkon se provádí obvykle jako polohopisná složka map pro přípravu a projektování staveb nebo jako podklad pro přejímku staveniště při zahajování staveb.  
     Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm c) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon obsahuje technologické fáze obstarání podkladů z dokumentace správce, ověření polohy v terénu detektorem nebo jinými sjednanými způsoby, vyznačení lomových bodů trasy, zaměření polohy trasy a souvisejících objektů inženýrské sítě na nově zřizované nebo stávající geodetické body, kresbu v dohodnutém měřítku případně seznam souřadnic měřených bodů nebo grafická data ve sjednaném systému. Podle potřeby se opatří schvalovací nebo jiná doložka správce o správnosti a úplnosti určované trasy inženýrské sítě. O podstatných náležitostech díla se vyhotoví technická zpráva.
   
  T A B U L K A   č. 3

   

  Č. položky
  Popis
  MJ
  Cena v Kč
  1
  Zjištění průběhu podzemního vedení u správce
     hm
  50 -  150
  2
  Ověření průběhu kabelového podzemního vedení
  vyhledáním elektromagnetickým detektorem
     hm
  280 -  750
  3
  Ověření průběhu trubního podzemního vedení
  vyhledáním elektromagnetickým detektorem
     hm
  360 -  850
  4
   Zaměření a zobrazení průběhu podzemních i nadzemních vedení
     hm
  750 -  950
   
  Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na :
     - obtížnosti obstarání podkladů z dokumentace správce (správců)
     - kvalitě podkladů
     - tom, zda se síť vyhledává detektorem a v jakých podmínkách
     - podmínkách obtížnosti měření v terénu
     - hustotě měřených lomových bodů trasy
     - výsledné formě analogové nebo digitální dokumentace.
  Poznámka:
    Zaměření ověřené nebo detektorem vyhledané polohy podzemní
    inženýrské sítě úředně  oprávněný zeměměřický inženýr neověřuje,
    ale ověřuje pouze zaměření inženýrské sítě nalezené ve výkopu
    nebo sítě nově položené před záhozem.