Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Všeobecné údaje k následujícím ceníkovým položkám

    Obsahuje nejčastěji prováděné zeměměřické činnosti, jejich účel, popis, cenu a poznámky týkající se podmínek jejich provedení.
     Ceny neobsahují přímé náklady na :
         - materiál
         - dopravu (s výjimkou Prahy, kde je zaveden paušál za výjezd skupiny)
         - úhradu nevyhnutelných škod vznikajících při práci v terénu na zemědělských
            nebo lesních kulturách
         - odstraňování překážek při výkonu zeměměřických činností
         - poplatky a kolkovné katastrálnímu úřadu
     Ceny jsou stanoveny v určitém rozpětí, jímž je možno vyjádřit rozdílné podmínky při výkonu zeměměřických činností.
     Ceny se zaokrouhlují na celou měrnou jednotku směrem nahoru.
     V případě výkonu zeměměřických činností v neobvyklých podmínkách (na př. v noci,
   v podzemí, v hustém provozu nebo při expresních dodávkách a pod.) mohou být
   po dohodě s objednatelem použity ceny mimo tabulková rozpětí.
     V případě, že je na prováděné dílo uzavírána smlouva o dílo, stanoví se v této smlouvě ceny smluvní.