Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Geodetická bezpečnostní měření

     Výkon se provádí za účelem geodetické kontroly, kterou se dokumentuje soulad prostorového umístění a tvaru objektu s platným projektem a normovaným stavem pro zjištění jeho bezpečné provozuschopnosti, a to před uvedením do provozu nebo i v průběhu provozu. Provádí se nejčastěji u jeřábových drah, liniových staveb nebo staveb podle zvláštních předpisů.
    
     Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm c) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon zahrnuje geodetické zaměření polohy, výšky, tvaru nebo vybraných a podle projektu či zvláštními předpisy stanovených závazných geometrických parametrů objektu. V geodetické dokumentaci se provede porovnání skutečných a projektovaných nebo normovaných geometrických parametrů objektu s vyčíslením odchylek. V technické zprávě se uvede, zda objekt splňuje předepsaná kritéria nebo ve kterých geometrických parametrech jsou kritéria překročena.
     Cena není stanovena, neboť specializovaná geodetická měření nelze hodnotně zobecnit. Cena bude sjednána dohodou, buď s použitím hodinových sazeb nebo celkovými částkami za jednotlivé výkony.