Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Praha 10
tel/fax: 241 402 563
E-mail: fafejta@geodet.cz

 • O nás
 • Služby
 • Reference
 • Ceník
 • Odkazy
 • Kontakt
 • Mapy
 • Aktuality
 • češtinaenglish

  Určení kubatury hmoty

     Podélné nebo příčné profily se zhotovují obvykle jako podklad pro přípravu a projektování polohy a výšky zejména liniových inženýrských staveb, kdy pro dané účely není nezbytný nový mapový podklad pruhu území a lze využít stávající dostupné mapy obsahující alespoň polohopis.
   
     Výsledky výkonu se ověřují podle ustanovení § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. Výkon obsahuje technologické fáze polohového vytyčení lomových bodů podélného profilu podle polohového určení zadaného (např. projektantem), nebo polohového vytyčení příčných profilů na v terénu stabilizovaném podélném profilu, zaměření staničení nebo polohy podrobných bodů profilu, zaměření výšky podrobných bodů trigonometrickou nebo geometrickou nivelací a vyhotovení grafické dokumentace ve sjednaném měřítku polohy a výšek nebo digitální dokumentace ve sjednaném systému, struktuře a formátu dat. Podle potřeby se vyhotoví i technická zpráva.
   
  T A B U L K A   č. 8

   

  Č. položky
  Popis
  MJ
  Cena v Kč
  1
  Podélný profil terénem
     hm
  450 -   900
  2
  Podélný profil vodních toků
     hm
  650 - 1200
  3
  Podélný profil silnic a dálnic
     hm
  500 - 1000
  4
  Podélný profil železnic a železničních vleček
     hm
  750 - 2000

  5

  Příčný profil terénem

  30 m

  300 -   600

  6

  Příčný profil vodních toků

  30 m

  450 -   850

  7

  Příčný profil silnic a dálnic

  30 m

  400 -   800

  8

  Příčný profil železnic a železničních vleček

  30 m

  550 - 1550

  Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na:

         - hustotě nebo odlehlosti měřených podrobných bodů profilu
         - obtížnosti podmínek měření
         - formě výsledné dokumentace